قانون تجارت در مورد حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری (صدور چک از حساب مشترک) در برابر دارنده سند حکم صریحی ندارد. حکم ماده ۲۴۹ این قانون درباره مسئولیت تضامنی صادر کننده با توجه به اینکه عبارت برات دهنده به صورت مفرد استفاده شده ناظر به جایی است که صادر کننده ی سند شخصی واحد است.

قوانین صدور چک از یک حساب

به جهت سکوت قانون دکترین حقوقی راجع به حکم موضوع اختلاف نظر وجود دارد‌. بنابر دیدگاه غالب دکترین حقوقی چون طبق ماده ۴۰۳ قانون تجارت مسئولیت تضامنی برای پرداخت یک دین تنها در صورتی تحقق پیدا می کند. که قانوت یا قرارداد این نوع مسئولیت را پیش بینی کرده باشند و چون حکمی در قانون تجارت مبنی بر مسئولیت تضامنی صادرکنندگان متعدد چک هیچ یک از اسناد تجاری وجود ندارد.

بنابر اصل مستنبط از ماده ۴۰۳، مسئولیت صادرکنندگان متعدد چک در برابر دارنده سند به طور مساوی اشتراکی است یعنی هریک از آن ها مسئول پرداخت بخشی از مبلغ سند به صورت مساوی هستند. اگر صادرکننده سفته سه شخص باشد هریک از آن ها مسئول پرداخت یک سوم وجه سند است. البته طبق ماده۴۰۳ قانون تجارت صادرکنندگان متعدد و دارنده نخست می توانند بر مسئولیت تضامنی صادرکنندگان متعدد توافق کنند.

اگر صدور چک یا سند تجاری توسط چندین نفر صادر شده باشد یا توسط چندین نفر به صورت عرضی ظهرنویسی شده باشد آن چند نفر در برابر دارنده سند با یکدیگر مسئولیت نسبی دارند ولی با سایر مسئولین سند تجاری متضامنا مسئولند. بنا بر این اصل مسئولیت تضامنی ناطر بر متعهدین طولی ست و بین متعهدین عرضی مسئولیت مشترک حاکم است مگر اینکه شرط خلاف یعنی شرط مسئولیت تضامنی شده باشد.

سلام ممنون بابت وقتی که گذاشتید من مهدی مشهدی هستم خوش حال میشم نظرتون درباره این محتوا بیان کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *