به دست آوردن اموال منقول و غیرمنقول و با استفاده از روش‌های خلاف و غیرقانونی را تحصیل مال نامشروع می‌نامند. با توجه به اینکه انجام این کار ممکن است باعث نابودی اقتصاد یک کشور شود، در قانون جرم به‌حساب می‌آید و انجام آن مجازات دارد. حال ممکن است سوالاتی مانند مجازات مال نامشروع چیست؟ ذهن شما را مشغول کند. در ادامه سعی داریم به بررسی این مسائل بپردازیم، پس ادامه مطلب را از دست ندهید.

تحصیل مال نامشروع و هر آنچه که باید در مورد آن بدانید!

به‌طورکلی عبارت تحصیل مال نامشروع از دو کلمه تحصیل و مال نامشروع تشکیل شده است که تحصیل به معنای به دست آوردن و کسب کردن بوده و مال نامشروع به مال منقول و غیرمنقولی که به‌وسیله انجام کارهای خلاف قانون به دست می‌آید، گفته می‌شود. در برخی از مواقع احتمال دارد انجام کارهایی مانند اختلاس، کلاهبرداری و… نیز به اقتصاد کشور نیز آسیب ‌رساند؛ به همین علت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

قبول پرونده های کلاهبرداری و وکالت چنین پرونده هایی از تخصص‌های اصلی گروه کیا وکیل می باشد. در چنین پرونده‌هایی سرعت عمل در گرفتن مشاوره حقوقی و گرفتن وکیل مجرب مهمترین قدم در موفقیت می‌باشد.

تحصیل مال نامشروع از طریق خلاف و کارهای غیرقانونی

جرم تحصیل مال نامشروع چیست؟

هرکس به هر روشی مانند کلاهبرداری، اختلاس و هر روش غیرمشروع و خلاف دیگری مالی را کسب کند، مرتکب تحصیل مال نامشروع شده و باید مجازات شود. در ماده 2 قانون تشدید مجازات، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در مورد این جرم به‌صورت زیر بیان می‌کند:

«هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد؛ نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خریدوفروش قرار دهد و یا از آن‌سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود و یا به‌طورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده محکوم خواهد شد.»

تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

به‌طورکلی موارد زیر مشمول جرم می‌شود:

 • سوء استفاده و خریدوفروش امتیازات و یا امکاناتی که در اختیار اشخاص خاص قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر اگر به هر علتی تسهیلاتی در اختیار فردی قرار گیرد و او برای کسب سود بیشتر به روش‌های دیگری آن را خرج کند. به‌عنوان‌مثال اگر ارز دولتی به نرخ آزاد در بازارهای دولتی به فروش رسد یا داروهای خاص در بازار آزاد به فروش رسند.
 • درصورتی‌که شخص مرتکب به‌صورت کاملا آگاهانه و با قصد انجام عمل مجرمانه، مال نامشروع به دست آورد.
 • توزیع و پخش کالاهایی که ضابطه و شرایط خاص دارند نیز تحصیل مال نامشروع است.

لازم به ذکر است که تحصیل مال نامشروع شامل هر نوع مال منقول و غیرمنقول مانند وجه نقد، ارز، مال و… می‌شود.

به‌طورکلی جرم تحصیل مال نامشروع به‌صورت جریمه نقدی به میزان دو برابر پول یا مال به‌دست‌آمده یا 3 ماه تا 2 سال حبس و رد اصل مال خواهد بود.

مجازات تحصیل اموال خلاف و غیرقانونی

عناصر تشکیل‌دهنده جرم تحصیل مال را بیشتر بشناسید

به‌طورکلی عناصر تشکیل‌دهنده جرم تحصیل مال شامل موارد زیر می‌شود:

عنصر مادی

درواقع عنصر مادی نماد خارجی و بیرونی جرم است. به بیانی دیگر، هر چیزی که باعث وقوع این جرم شود، از عنصر مادی جرم تشکیل شده است. به‌طورکلی عنصر مادی را در سه عنوان اوضاع‌واحوال لازم برای ارتکاب جرم و رفتار مجرمانه موردبررسی قرار می‌دهند.

عنصر قانونی

این عنصر در ماده 2 قانون که در قسمت‌های بالا ذکر کردیم، قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء پیش‌بینی شده است.

عنصر روانی

در این جرم نیز مانند سایر جرائم عناصر روانی دخیل هستند که در تحصیل مال نامشروع به دودسته سوءنیت خاص و سوءنیت عام تقسیم‌بندی می‌شوند. به‌طورکلی سوءنیت خاص به قصدی برای به نتیجه رسیدن جرم گفته می‌شود.

به‌بیان‌دیگر قصد متهم از به دست آوردن مال نامشروع و تصاحب آن به علت سوءنیت خاص او بوده و مجرم از قبل برای به دست آوردن آن مال برنامه‌ریزی کرده است. سوءنیت عام به مال یا دارایی که سهوا و از روی اشتباه به دست می‌آید، گفته می‌شود.

مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟

 

علاوه بر موارد ذکرشده در ماده 2 قانون تشدید مجازات، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، موارد زیر نیز مشمول جرم قرار خواهند گرفت:

 • درصورتی‌که امتیازاتی مانند صادرات و واردات را در معرض خریدوفروش قرار دهند.
 • در صورت سوءاستفاده افراد از دارایی‌های مخصوص افراد و دارای شرایط خاص مانند جواز واردات و صادرات هر آنچه که موافقت اصولی نام دارد.
 • بروز تقلب در کالاهایی که از قبل قرار شده آنها را توزیع کنند.

لازم به ذکر است که موارد ذکرشده را برخی از حقوقدانان جرم می‌پندارند و در صورت انجام، مجرم مشمول مجازات خواهد بود.

جمع‌بندی

در این مطالب سعی کردیم به بررسی تحصیل مال نامشروع و نکات مهم آن بپردازیم. همانگونه که ذکر شد به دست آوردن اموال منقول و غیرمنقول بر اساس روش‌های نامشروع و خلاف را جرم می‌پندارند. همچنین بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء مجرم مجازات خواهد شد.

لازم به ذکر است که مجازات این جرم بین 6 ماه تا 2 سال حبس و یا پس گرفتن دوبرابر مال برده شده از مجرم خواهد بود. توجه داشته باشید که اگر شخص سهوا و بدون نقشه قبلی مال نامشروع را به دست آورده باشد، مجازاتی نخواهد داشت.

کلمه کلیدی اصلی: تحصیل مال نامشروع

عنوان سئو: تحصیل مال نامشروع و هر آنچه که در مورد آن نمی‌دانید!

متا: به دست آوردن اموال منقول و غیرمنقول و با استفاده از روش‌های خلاف و غیرقانونی را تحصیل مال نامشروع می‌نامند؛ اما مجازات آن چیست؟

 

آشنایی با تحصیل مال نامشروع، مجازات و مصادیق آن

به دست آوردن اموال منقول و غیرمنقول و با استفاده از روش‌های خلاف و غیرقانونی را تحصیل مال نامشروع می‌نامند. با توجه به اینکه انجام این کار ممکن است باعث نابودی اقتصاد یک کشور شود، در قانون جرم به‌حساب می‌آید و انجام آن مجازات دارد. حال ممکن است سوالاتی مانند مجازات تحصیل مال نامشروع چیست؟ ذهن شما را مشغول کند. در ادامه سعی داریم به بررسی این مسائل بپردازیم، پس ادامه مطلب را از دست ندهید.

تحصیل مال نامشروع و هر آنچه که باید در مورد آن بدانید!

به‌طورکلی عبارت تحصیل مال نامشروع از دو کلمه تحصیل و مال نامشروع تشکیل شده است که تحصیل به معنای به دست آوردن و کسب کردن بوده و مال نامشروع به مال منقول و غیرمنقولی که به‌وسیله انجام کارهای خلاف قانون به دست می‌آید، گفته می‌شود. در برخی از مواقع احتمال دارد انجام کارهایی مانند اختلاس، کلاهبرداری و… نیز به اقتصاد کشور نیز آسیب ‌رساند؛ به همین علت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

تحصیل مال نامشروع از طریق خلاف و کارهای غیرقانونی

جرم تحصیل مال نامشروع چیست؟

هرکس به هر روشی مانند کلاهبرداری، اختلاس و هر روش غیرمشروع و خلاف دیگری مالی را کسب کند، مرتکب تحصیل مال نامشروع شده و باید مجازات شود. در ماده 2 قانون تشدید مجازات، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در مورد این جرم به‌صورت زیر بیان می‌کند:

«هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد؛ نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خریدوفروش قرار دهد و یا از آن‌سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود و یا به‌طورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده محکوم خواهد شد.»

تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

به‌طورکلی موارد زیر مشمول جرم می‌شود:

 • سوء استفاده و خریدوفروش امتیازات و یا امکاناتی که در اختیار اشخاص خاص قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر اگر به هر علتی تسهیلاتی در اختیار فردی قرار گیرد و او برای کسب سود بیشتر به روش‌های دیگری آن را خرج کند. به‌عنوان‌مثال اگر ارز دولتی به نرخ آزاد در بازارهای دولتی به فروش رسد یا داروهای خاص در بازار آزاد به فروش رسند.
 • درصورتی‌که شخص مرتکب به‌صورت کاملا آگاهانه و با قصد انجام عمل مجرمانه، مال نامشروع به دست آورد.
 • توزیع و پخش کالاهایی که ضابطه و شرایط خاص دارند نیز تحصیل مال نامشروع است.

لازم به ذکر است که تحصیل مال نامشروع شامل هر نوع مال منقول و غیرمنقول مانند وجه نقد، ارز، مال و… می‌شود.

به‌طورکلی جرم تحصیل مال نامشروع به‌صورت جریمه نقدی به میزان دو برابر پول یا مال به‌دست‌آمده یا 3 ماه تا 2 سال حبس و رد اصل مال خواهد بود.

عناصر تشکیل‌دهنده جرم تحصیل مال را بیشتر بشناسید

به‌طورکلی عناصر تشکیل‌دهنده جرم تحصیل مال شامل موارد زیر می‌شود:

عنصر مادی

درواقع عنصر مادی نماد خارجی و بیرونی جرم است. به بیانی دیگر، هر چیزی که باعث وقوع این جرم شود، از عنصر مادی جرم تشکیل شده است. به‌طورکلی عنصر مادی را در سه عنوان اوضاع‌واحوال لازم برای ارتکاب جرم و رفتار مجرمانه موردبررسی قرار می‌دهند.

عنصر قانونی

این عنصر در ماده 2 قانون که در قسمت‌های بالا ذکر کردیم، قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء پیش‌بینی شده است.

عنصر روانی

در این جرم نیز مانند سایر جرائم عناصر روانی دخیل هستند که در تحصیل مال نامشروع به دودسته سوءنیت خاص و سوءنیت عام تقسیم‌بندی می‌شوند. به‌طورکلی سوءنیت خاص به قصدی برای به نتیجه رسیدن جرم گفته می‌شود.

به‌بیان‌دیگر قصد متهم از به دست آوردن مال نامشروع و تصاحب آن به علت سوءنیت خاص او بوده و مجرم از قبل برای به دست آوردن آن مال برنامه‌ریزی کرده است. سوءنیت عام به مال یا دارایی که سهوا و از روی اشتباه به دست می‌آید، گفته می‌شود.

به دست آوردن مال به روش نامشروع

مجازات تحصیل اموال خلاف و غیرقانونی

مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟

علاوه بر موارد ذکرشده در ماده 2 قانون تشدید مجازات، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، موارد زیر نیز مشمول جرم قرار خواهند گرفت:

 • درصورتی‌که امتیازاتی مانند صادرات و واردات را در معرض خریدوفروش قرار دهند.
 • در صورت سوءاستفاده افراد از دارایی‌های مخصوص افراد و دارای شرایط خاص مانند جواز واردات و صادرات هر آنچه که موافقت اصولی نام دارد.
 • بروز تقلب در کالاهایی که از قبل قرار شده آنها را توزیع کنند.

لازم به ذکر است که موارد ذکرشده را برخی از حقوقدانان جرم می‌پندارند و در صورت انجام، مجرم مشمول مجازات خواهد بود.

در این مطالب سعی کردیم به بررسی تحصیل مال نامشروع و نکات مهم آن بپردازیم. همانگونه که ذکر شد به دست آوردن اموال منقول و غیرمنقول بر اساس روش‌های نامشروع و خلاف را جرم می‌پندارند. همچنین بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء مجرم مجازات خواهد شد.

لازم به ذکر است که مجازات این جرم بین 6 ماه تا 2 سال حبس و یا پس گرفتن دوبرابر مال برده شده از مجرم خواهد بود. توجه داشته باشید که اگر شخص سهوا و بدون نقشه قبلی مال نامشروع را به دست آورده باشد، مجازاتی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید – (وکیل ملکی)

بیشتر بخوانید – (وکیل جرایم رایانه ای)

بیشتر بخوانید – (وکیل خانواده)

بیشتر بخوانید (وکیل طلاق توافقی)

بیشتر بخوانید (وکیل مهریه)

بیشتر بخوانید (وکیل کلاهبرداری)

بیشتر بخوانید (وکیل مواد مخدر )

بیشتر بخوانید (وکیل کیفری)

بیشتر بخوانید (وکیل مهاجرت)

سلام ممنون بابت وقتی که گذاشتید من مهدی مشهدی هستم خوش حال میشم نظرتون درباره این محتوا بیان کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *