نحوه مجازات جرم حمل مواد مخدر وابسته به مقدار و نوع مواد مخدر است. در چند سال اخیر میزان جرایم مرتبط با مواد مخدر مانند حمل، تولید، واردات، صادرات و سایر موارد مشابه آنها به‌شدت افزایش‌یافته است. همین امر باعث شده است تا قانون‌گذار به دنبال انتخاب مناسب‌ترین مجازات برای مجرم یا متهم حمل مواد مخدر باشد.

چراکه برخی از مجازات، میزان ارتکاب جرم حمل مواد مخدر را به طور چشمگیر کاهش می‌دهد. ازاین‌رو در این نوشته سعی شده است که انواع مجازات حمل مواد مخدر مورد بررسی قرار گیرد. اگر قصد دارید با مجازات این دسته از جرایم آشنا شوید، پیشنهاد می‌شود تا پایان این مطلب همراه شوید.

عناوین صفحه

مواد مخدر چیست و جرم حمل مواد مخدر

به ماده خالص یا ترکیبات شیمیایی گفته می‌شود که مصرف آن اعتیادآور بوده و حالاتی مانند تسکین دهندگی، سرخوشی و نئشگی را برای فرد به وجود می‌آورد. مواد مخدر با ایجاد وابستگی، مصرف‌کننده را وادار به مصرف دوباره آن کرده و در نهایت باعث تضعیف سیستم‌های بدنی او مثل سیستم عصبی می‌شود.

نتیجه مصرف مداوم این مواد باعث عارضه‌هایی مانند اختلال در گوارش، درد و تنش عصبی شدید می‌شود. تولید، نگهداری، فروش و حمل مواد مخدر در تمامی کشور‌های جهان جرم بوده و مجازات به همراه دارد. مشکلات ناشی از ارتکاب جرم حمل و توزیع مواد مخدر می تواند تبعات غیرقابل جبرانی برای افراد و خانواده‌ها به همراه داشته باشد. در چنین جرایمی گرفتن مشاوره از وکیل مواد مخدر و سپردن پرونده به دست وکیل کاردان می تواند مزایای بیشماری برای شما داشته باشد. کاهش مجازات، تبرئه از جرم، پیگیری دقیق پروسه دادرسی و … از مزایای گرفتن وکیل برای پرونده مواد مخدر است.

شایان‌ذکر است که نوع مجازات این جرم به نوع و مقدار این ماده دارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

مواد مخدر ماده‌ای خطرناک برای سلامتی

مجازات نگهداری و جرم مواد مخدر

مواد مخدر به‌طورکلی به دو دسته غیرصنعتی و صنعتی تقسیم می‌شود که از نظر مجارات نیز متفاوت هستد.

مجازات جرم مواد مخدر غیرصنعتی مانند سوخته، گراس، تریاک، بنگ، شیره و…

قانون مبارزه با مواد مخدر دچار اصلاحات شده است. طبق ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۹۹ باتوجه‌به وزن محموله مجازات آن به شرح زیر تفکیک شده است.

جزای نقدی این نوع از جرایم متناسب با شاخص بانک مرکزی در هر سه سال یکبار دچار تغییر شده و افزایش پیدا می‌کند.

بررسی مجازات جرم حمل مواد مخدر به میزان ۱ تا ۵۰ گرم

حمل مواد مخدر نیز همانند مشروبات الکلی جرم است و قانون‌گذار برای آن دسته از افرادی که به سراغ این جرم می‌روند، مجازات سنگینی را اعمال می‌کند. مجازات این جرم بسته به مقدار مواد مخدر احتمال دارد جزای نقدی، حبس، مصادره اموال و شلاق باشد.

طبق تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجازات درنظرگرفتن شده برای حمل مواد مخدر به مقدار ۱ تا ۵۰ گرم به شرح زیر است:

 • مجازات شلاق: حدود ۵۰ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: تا ۳ میلیون ریال

مجازات جرم حمل مواد مخدر بیشتر از ۵۰ تا ۵۰۰ گرم

طبق تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مجازات این جرم به شرح زیر است:

 • مجازات شلاق: حدود ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: ۵ تا ۱۵ میلیون ریال

وکیل مواد مخدر برای مجازات حمل مواد مخدر

مجازات جرم حمل مواد مخدر به مقدار ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم

بنا بر ماده ۴ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر حمل بیش از ۱ کیلوگرم مواد مخدر به شرح زیر است:

 • مجازات شلاق: حدود ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال
 • مجازات حبس: بین ۲ تا ۵ سال

لازم به ذکر است که قاضی باتوجه‌به سابقه کیفری متهم، کیفیت دستگیری او و وضعیت جرم، مجازات را در نظر می‌گیرد. احتمال دارد برای یک متهم هر سه مجازات صادر شود.

مجازات جرم حمل مواد مخدر به مقدار بیشتر از ۵ تا ۲۰ کیلوگرم

قانون‌گذار متهم را در بار دوم به‌علاوه بر جرایم نقدی و شلاق به مصادره اموال نیز محکوم می‌کند، اما در صورت مرتکب شدن مجرم به این جرم برای بار سوم قانون‌گذار حکم مصادره اموال و اعدام را برای او صادر خواهد کرد.

طبق قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات این جرم به شرح زیر است:

 • مجازات شلاق: حدود ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: تا ۲۰۰ میلیون ریال
 • مجازات حبس: تا ۱۰ سال
 • مجازات اعدام و مصادره اموال: در صورت تکرار جرم برای بار سوم
 • مجازات مصادره اموال به‌جای مجازات نقدی: مصادره تمام اموال در صورت تکرار این جرم برای بار دوم به‌جای مجازات نقدی

مجازات جرم حمل مواد مخدر به مقدار بیشتر از ۲۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم

تا به این قسمت با مجازات حمل مواد مخدر به‌دفعات دوم و سوم آشنا شدیم. در این جرم تمامی مجازات ذکر شده را متهم متحمل خواهد شد. حال به بررسی مجازات حمل مواد مخدر به میزان بیشتر از ۲۰ کیلوگرم می‌پردازیم که به شرح زیر است:

 • مجازات شلاق: حدود ۵۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال که به‌ازای هر مقدار اضافه ۲ میلیون ریال نیز اضافه خواهد شد.
 • مجازات حبس: بین ۵ تا ۱۰ سال
 • مجازات مصادره اموال و اعدام ناشی از جرم: اگر این جرایم بار دیگر تکرار شود، مجرم اعدام و اموال آن مصادره خواهد شد.

مجازات جرم حمل مواد مخدر به مقدار بیشتر از ۱۰۰ کیلوگرم

طبق تبصره ۶ ماده ۵ قانون مجازات حمل مواد مخدر، مجازات مجرم به شرح زیر خواهد بود:

 • مجازات شلاق: حدود ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: بین ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال
 • مجازات حبس: حبس ابد
 • مجازات اعدام و مصادره اموال: در صورت تکرار برای چندمین بار مجرم اعدام و اموال مصادره خواهد شد.

مواد مخدر مصرف‌کننده به کام مرگ خواهد کشاند

مجازات نگهداری و جرم مواد مخدر صنعتی مانند کراک، شیشه و هروئین

مجازات مواد مخدر صنعتی به نوع آنها بستگی نداشته و هنگام صادرکردن، حکم قانون‌گذار تنها به مقدار محموله حمل بستگی دارد. مجازات جرم حمل مواد مخدر صنعتی به تفکیک موارد ذکر شده در زیر است.

مجازات حمل هروئین

مجازات حمل هروئین، مرفین و کوکائین یا واردکردن آن به کشور طبق ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح زیر است:

 • مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به مقدار ۱ تا ۵ میلی‌گرم
 • مجازات این جرم به شرح زیر خواهد بود:
 • مجازات شلاق: حدود ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: بین ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال

مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به مقدار ۵ میلی‌گرم تا ۱ گرم

قاضی با درنظرگرفتن اثراتی که مواد مخدر صنعتی بر افراد و جامعه دارد، مجازات ذکر شده در زیر را برای متهم در نظر می‌گیرد:

 • مجازات شلاق: حدود ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: بین ۲ تا ۶ میلیون ریال

 مجازات جرم حمل مواد مخدر صنعتی به مقدار ۴ تا ۱۵ گرم

مجازات حمل این مقدار از مواد مخدر به شرح زیر است:

 • مجازات شلاق: حدود ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال
 • مجازات حبس: بین ۵ تا ۱۰ سال

مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به مقدار ۱۵ تا ۳۰ گرم

اگر مجرمی، به این جرم مرتکب شود به شرح زیر مجازات خواهد شد:

 • مجازات شلاق: حدود ۷۴ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال
 • مجازات حبس: بین ۱۰ تا ۱۵ سال

مجازات نگهداری و حمل مواد مخدر صنعتی به مقدار بیشتر از ۳۰ گرم

مجازات جرم حمل مواد مخدر صنعتی تا ۳۰ گرم و همچنین تولید و نگهداری آن مصادره اموال و اعدام بی‌قیدوشرط است.

مجازات مصرف مواد مخدر صنعتی هروئین

در صورت دستگیر شدن مصرف‌کننده این نوع ماده مخدر، فرد معتاد به جزای نقدی ۱ تا ۵ میلیون ریال و ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. همچنین در صورت عبرت نشدن و مصرف دوباره، در هر بار دستگیری به ۷۴ ضربه شلاق دیگر علاوه بر جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات حمل یا قاچاق کردن مواد مخدر صنعتی حشیش

بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات این نوع از جرم به تفکیک زیر است:

مجازات حمل حشیش به مقدار ۵۰ گرم

مجازات این جرم بدین‌گونه است:

 • مجازات شلاق: حدود ۵۰ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: ۴ میلیون ریال

مجازات حمل حشیش به مقدار ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم

طبق ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات حمل این مقدار از حشیش به شرح زیر است:

 • مجازات شلاق: حدود ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: بین ۴ تا ۵۰ میلیون ریال
 • مجازات حبس: ۵ سال حبس

مجازات حمل حشیش به مقدار ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم

مجازات حمل حشیش تا ۵ کیلوگرم همانند مجازات حمل ۵۰۰ گرم حشیش به شرح زیر است:

 • مجازات شلاق: حدود ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال
 • مجازات حبس: ۳ تا ۱۵ سال حبس

مجازات حمل حشیش به مقدار بیشتر از ۵ کیلوگرم

مجازات این جرم، مصادره اموال ناشی از خریدوفروش حشیش و اعدام است.

لازم به ذکر است اموال متعارف برای تأمین هزینه زندگی خانواده مجرم مصادره نمی‌شود.

مجازات برای استعمال مواد مخدر صنعتی حشیش

در اولین استعمال، فرد به جزای نقدی بین ۱ تا ۵ میلیون ریال و حدود ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. در صورت تکرار استعمال، علاوه بر جزای نقدی هر بار ۳۰ ضربه شلاق به مجازات آن اضافه خواهد شد.

حمل و مصرف گل نیز مانند سایر مواد مخدر مجازات به‌دنبال دارد

مجازات خرید، فروش و استعمال گل همان ماری‌جوانا

در قانون مبارزه با مواد مخدر دررابطه‌با ماده مخدر ماری‌جوانا قانون دقیقی وضع نشده است، اما مجازاتی که برای محکومان این نوع ماده مخدر اعمال می‌شود، همانند مجازات ماده مخدر حشیش است.

برخی از افراد بر این باورند که خریدوفروش یا استعمال آن جرم نبوده و مجازاتی به همراه ندارد، اما مجازات ماده مخدر گل به شرح زیر است:

در صورت استعمال این ماده مخدر برای نخستین‌بار، فرد به جزای نقدی بین ۱ تا ۵ میلیون ریال و ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. همچنین با مصرف دوباره، فرد به جزای نقدی بین ۱ تا ۵ میلیون ریال و حدود ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

با ارائه مستندات و مدارک درست میزان مجازات کاسته خواهد شد

منظور از لایحه مواد مخدر چیست؟

از مهم‌ترین لوایحی که در قانون وجود دارد، لایحه مواد مخدر است. این لایحه بدین معناست که فرد متهم در صورت دستگیر شدن، خود یا وکیلش به‌منظور اثبات بی‌گناهی و مجرم نبودن اقدام به ارائه نمونه لایحه دفاعیه کیفری مواد مخدر به دادگاه و قانون‌گذار کند.

اگر تمامی مدارک، شواهد، لایحه و مستندات ارائه شده به دادگاه مورد تأیید قاضی قرار گیرد، حکم نهایی متناسب با آن صادر می‌شود. لازم به ذکر است که تنظیم لایحه درست و مورد تأیید قاضی، میزان مجازات و حبس را کاهش می‌دهد.

بررسی ماده ۲۶ قانون اصلاحی مواد مخدر

طبق این ماده از قانون اگر فردی به‌منظور متهم کردن شخصی دیگر، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی را در محلی قرار دهد، آن فرد به مجازات جرم حمل مواد مخدر محکوم خواهد شد.

در ماده ۲۲ این قانون ذکر شده است؛ اگر کسی به مجرم یا متهم حمل مواد مخدر و مصرف‌کننده آن پناه دهد یا در فرار آن از دست قانون و مأموران مشارکت داده باشد، به نصف مجازات متهم یا مجرم محکوم می‌شود.

کلام آخر

در این نوشته مؤسسه حقوقی کیا وکیل سعی بر آن داشت تا مجازات جرم حمل مواد مخدر را به شما معرفی کند. اگر به این جرم متهم شده‌اید یا ابهاماتی دررابطه‌با آن برایتان پیش آمده است، این مجموعه حقوقی شرایطی را برای شما به وجود آورده است که بتوانید با کارشناسان ما تماس حاصل کرده و راهنمایی دریافت کنید.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اطلاع رسانی نظرات
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه‌ها