شرایط فسخ قرارداد خانه یا ماشین

منظور از فسخ قرارداد چیست و در چه صورت امکان فسخ قرارداد وجود دارد؟ از کجا باید بدانیم شرایط فسخ قرارداد ماشین چیست؟ آیا امکان فسخ قرارداد خانه وجود دارد؟ اگر در رابطه با قرارداد خرید ملک یا ماشین دچار تردید شده‌اید و به دنبال فسخ آن هستید، سؤالاتی که ذکر شده‌اند به طور حتم برایتان پیش خواهد آمد. گروه وکالتی کیا وکیل در این مطلب سعی دارد تمامی مراحل و قوانین موجود جهت فسخ انواع قراردادها مانند قرارداد ماشین یا خانه را در اختیار شما قرار دهد.

وکیل دعاوی ملکی در تهران گروه حقوقی کیا وکیل آماده حل پروندهای حقوقی شما در رابطه با قراردادهای ملکی و تملکی است.

منظور از فسخ قرارداد خانه یا ماشین چیست؟

فسخ قرارداد به‌طورکلی یعنی پایان دادن به قرارداد در صورت راضی نبودن یکی از طرفین. فسخ قرارداد از دسته حقوق مالی بوده و در صورت اقدام به آن اموال و پول هرکدام از طرفین به آنها بازخواهد گشت.

در ادامه بیشتر با شرایط فسخ قرارداد ماشین و شرایط فسخ قرارداد خانه آشنا خواهید شد.

معرفی انواع فسخ قراردادها

در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ۱۰ مورد جهت فسخ قرارداد بیان شده است که با استفاده استنادهای موجود خریدار یا فروشنده امکان آن را خواهند داشت که نسبت فسخ قرارداد عقد شده اقدام کند. در صورت وجود هر یک از موارد ذکر شده در ادامه، شرایط فسخ قرارداد خانه و شرایط فسخ قرارداد ماشین را خواهید داشت.

  • فسخ خیار غبن
  • فسخ خیار شرط
  • فسخ خیار تقلب و تدلیس
  • فسخ خیار عیب
  • فسخ خیار تأخیر
  • فسخ خیار مجلس
  • فسخ خیار ثمن
  • فسخ خیار رویت و تخلف وصف

مفهوم خیار در عقد یا فسخ قرارداد چیست؟

در قانون مدنی خیار به معنی داشتن اختیار است. به عبارت ساده‌تر اگر در عقد قرارداد در متن از کلمه خیار استفاده شود، یعنی فروشنده یا خریدار اختیار و حق کامل اجرای عبارت ذکر شده در متن قرارداد را خواهند داشت.

شایان‌ذکر است که در صورت وجود عبارتی با مضمون “کلیه خیارات ساقط گردید” در متن قرارداد یا قولنامه خرید ماشین یا ملک فروشنده یا خریدار به‌هیچ‌عنوان امکان فسخ قرارداد را نخواهند داشت.

شرایط فسخ قرارداد ماشین یا خانه بنا بر خیار غبن

این نوع فسخ قرارداد زمانی بکار می‌رود که یکی از طرفین قرارداد پس از عقد آن متوجه بروز و متحمل شدن ضرر مالی شودکه در این مواقع می‌توانند با استفاده خیار غبن قرارداد را فسخ کنند. اگر در متن قرارداد عبارت خیار غبن ساقط گردید درج شده باشد، هیچ‌کدام از طرفین امکان فسخ قرارداد از طریق خیار غبن را نخواهند داشت.

شرایط فسخ قرارداد خانه یا ماشین بنا بر خیار شرط

در این روش فروشنده و خریدار می‌توانند مدت زمان توافق خود را در متن قرارداد درج کنند تا در صورت بروز پشیمانی تا پایان زمان تعیین شده در قرارداد نامه آن را فسخ کنند.

همچنین در این روش به هنگام عقد قرارداد باید بندی با مضمون اینکه به هنگام فسخ قرارداد چه کسی موظف به پرداخت خسارت خواهد بود، درج شود.

شرایط فسخ قرارداد ماشین یا خانه بنا بر خیار تقلب و تدلیس

اگر فروشنده به هنگام خرید و عقد قرارداد به‌صورت عمدی یا سهوی ایرادات و عیوب ماشین یا خانه را با خریدار در میان نگذارد، خریدار امکان آن را خواهد داشت که طبق بند فسخ خیار تقلب و تدلیس درج شده در متن قرارداد، آن را فسخ کرده و جهت اخذ طلب خسارت از فروشنده اقدام کند.

شرایط فسخ قرارداد ماشین یا خانه بنا بر خیار عیب

خیار عیب نیز همانند خیار تقلب و تدلیس است، اما تفاوتی که در این میان وجود دارد اجرای خیار عیب پس از اتمام خرید یا فروش است. خریدار پس از اتمام خرید اگر از وجود ایرادی که توسط فروشنده در قرارداد ذکر نشده باشد آگاه شود، امکان فسخ قرارداد و ادعای طلب خسارت از فروشنده را خواهد داشت.

شرایط فسخ قرارداد خانه یا ماشین بنا بر خیار تأخیر

در این مورد اگر فروشنده، خانه یا ماشین و خریدار، پول موردنیاز برای انجام معامله را پس از گذشت سه روز از عقد قرارداد به یکدیگر تحویل ندهد، آن معامله باتوجه‌به خیار تأخیر فسخ خواهد شد.

شرایط فسخ قرارداد ماشین یا خانه بنا بر خیار مجلس

اگر طرفین قرارداد پس از نوشتن و امضا شدن قرارداد از یکدیگر جدا نشده و محل را ترک نکرده باشند، در صورت بروز پشیمانی بدون وجود هیچ مانعی می‌توانند قرارداد عقد شده در بین خود را فسخ کنند.

شرایط فسخ قرارداد خانه یا ماشین بنا بر خیار ثمن

در فسخ قرارداد به روش خیار ثمن باید در متن قرارداد به طور دقیق ذکر شود که چه چیزی با چه ویژگی‌هایی مورد معامله واقع شده است، همچنین فروشنده و خریدار باید مبلغی را که توافق کرده‌اند به طور دقیق در متن قرارداد ذکر کنند. اگر خریدار و فروشنده پس از گذشت سه روز از زمان عقد قرارداد و معامله، موارد ذکر شده در قرارداد نامه را به یکدیگر تحویل ندهد، هر دو امکان فسخ آن قرارداد را طبق ماده خیار ثمن خواهند داشت.

شرایط فسخ قرارداد ماشین یا خانه بنا بر خیار رویت و تخلف وصف

اگر ماشین یا خانه معامله شده طبق وصف و توضیحات فروشنده نباشد و خریدار پس از خرید و اتمام معامله متوجه آن شود، با استناد مستندات لازم می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد باتوجه‌به بند فسخ خیار رویت و تخلف وصف عقد شده در متن قرارداد نامه اقدام کرده و ادعای طلب خسارت کند.

ذکر انواع روش‌های فسخ قرارداد از موارد مهم و قابل ذکر در قرارداد نامه است

شرایط کلی جهت فسخ انواع قرارداد

فسخ قرارداد به‌صورت ذکر شده در زیر امکان‌پذیر هستند:

فسخ قرارداد طبق توافق طرفین: در این حالت از فسخ قرارداد هر دو طرف مدت زمانی را طبق توافق خود در متن قرارداد ذکر می‌کنند تا خریدار یا فروشنده در صورت بروز مشکل در معامله یا پشیمانی تا پایان زمان درج شده در قرارداد نامه امکان فسخ آن را داشته باشد.

همچنین در این نوع از فسخ قرارداد شخص ثالث نیز در صورت ناراضی بودن می‌تواند نسبت به فسخ معامله اقدام کند.

فسخ قرارداد طبق حکم قانونی: در برخی موارد حکمی مستقیم از طریق قانون و دادگاه اعمال می‌شود تا به‌وسیله آن خریدار یا فروشنده مانع از بروز و متحمل شدن ضرر مالی مذکور از ناشی از آن معامله شود.

آثار ناشی از فسخ قرارداد

وجود عبارتی با مضمون شرایط انواع فسخ قرارداد و اعمال آن آثاری را به دنبال خواهد داشت که به شرح زیر هستند:

منحل شدن قرارداد: فسخ کردن قرارداد از طرف یکی از طرفین قرارداد موجب منحل شدن و ازبین‌رفتن آن معامله می‌شود.

ازبین‌رفتن عقد قرارداد: پس از فسخ کردن قرارداد علاوه بر منحل شدن آن تمامی مفادی که در متن قرارداد نامه ذکر شده بودند نیز به طور کامل از بین خواهند رفت، به‌گونه‌ای که انگار معامله‌ای صورت نگرفته و قراردادی تنظیم نشده است.

بررسی کلی شرایط فسخ قرارداد ماشین

خیار فسخ قرارداد باید هنگام نوشته شدن قرارداد در پایان قرارداد نامه درج شود تا در صورت بروز مشکل و پشیمانی از طرف هرکدام از طرفین قرارداد امکان فسخ آن وجود داشته باشد. همچنین با درج متنی با مضمون فسخ قرارداد، فردی که دچار ضرر مذکور شده است می‌تواند نسبت به جبران ضرر مالی متحمل شده ادعای طلب خسارت کند.

قبل از انجام کارشناسی ماشین از امضا و عقد قرارداد خرید ماشین اجتناب کنید

بررسی کلی شرایط فسخ قرارداد خانه

باتوجه‌به ماده‌های موجود در قانون مدنی ۱۳۹ در صورت بروز مشکل هنگام یا پس از عقد قرارداد با شرط درج شدن انواع خیار فسخ قرارداد می‌توانید نسبت به فسخ آن اقدام کنید. اما در صورت درج نشدن بندهایی با مضمون انواع فسخ قرارداد خریدار یا فروشنده امکان فسخ معامله و ادعای طلب خسارت را از طرف مقابل قرارداد نخواهد داشت.

فسخ قرارداد اجاره خانه یا ملک

فسخ قرارداد در اجاره ملک یا خانه به دو حالت ذکر شده در زیر امکان‌پذیر است:

فسخ قرارداد اجاره خانه از طرف مستأجر: اگر پس از عقد قرارداد و اتمام معامله مستأجر از وجود عیوبی در ملک آگاه شود که ضمن عقد قرارداد موجر به آن اشاره نکرده باشد، مستأجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. اگر موجر رفع عیب ملک یا خانه را اعلام کند، به مستأجر حق فسخ معامله داده نمی‌شود.

فسخ قرارداد اجاره خانه از طرف موجر: اگر مستأجر در پرداخت اجاره‌بها ملک بیشتر از ۴ ماه دیرکرد داشته باشد، موجر حق فسخ قرارداد اجاره ملک را خواهد داشت. همچنین در صورت استفاده از ملک اجاره شده به‌غیراز موارد ذکر شده در قرارداد نامه توسط مستأجر به عبارت ساده‌تر استفاده از ملک مسکونی به‌عنوان دفتر، موجر حق فسخ معامله را داشته و می‌تواند نسبت به اخذ خسارت اقدام کند.

فسخ قرارداد پیش فروش خانه یا ملک

اگر خریدار پس از تحویل گرفتن ملک یا خانه پیش فروش شده  متوجه شود که ملک یا خانه خریداری شده طبق توصیفات و توضیحات فروشنده نیست، امکان فسخ قرارداد برای او وجود خواهد داشت. در این صورت نیز مانند موارد دیگر باید در متن قرارداد نامه ذکر شود که در چه صورت طرفین می‌توانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کرده و ادعای طلب خسارت از طرف مقابل قرارداد داشته باشند.

هنگام نوشتن قرارداد نامه باید انواع مراحل فسخ در آن ذکر شود

آسان‌سازی مراحل و شرایط فسخ قرارداد ماشین و خانه توسط وکیل

فسخ قرارداد همیشه با توافق طرفین صورت نگرفته و گاهی نیازمند به شکایت و قانون است. در صورت فسخ قرارداد توسط قانون و شکایت یکی از طرفین، کمک‌گرفتن و استخدام وکیل باتجربه و متخصص به مراتب مراحل کار را آسان‌تر می‌کند. وکیل نسبت به تمامی قوانین موجود در دیوان عدالت و کتاب‌های قوانین آگاهی کامل داشته و روند پیچیده دادگاه و مراحل قانونی را در مدت‌زمان کوتاه طی خواهد کرد.

همچنین در برخی موارد احتمال دارد فسخ قرارداد به نفع طرف مقابل بوده و شما نیز از این موضوع آگاه نباشید، در این صورت یک وکیل متخصص و خبره در امور حقوقی شما را نسبت به این موضوع آگاه خواهد ساخت.

وکیل مراحل و پیچیدگی‌های دفاع از حقوق شما را در دادگاه آسان کرده و شما را سریع‌تر به حق خود می‌رساند

جمع‌بندی

در این متن به بررسی شرایط فسخ قرارداد ماشین و خانه پرداخته شد، اما جهت اقدام به فسخ قرارداد نباید به موارد ذکر شده در این مطلب متکی بود. گروه وکالت کیاوکیل با وجود وکلای باتجربه و متخصص در انواع امور حقوقی می‌تواند شما در جهت اجرای قوانین و دفاع از حقوق خود کمک و راهنمایی کند.

بیشتر بخوانید – (وکیل ملکی)

بیشتر بخوانید – (وکیل جرایم رایانه ای)

بیشتر بخوانید – (وکیل خانواده)

بیشتر بخوانید (وکیل طلاق توافقی)

بیشتر بخوانید (وکیل مهریه)

بیشتر بخوانید (وکیل کلاهبرداری)

بیشتر بخوانید (وکیل مواد مخدر )

بیشتر بخوانید (وکیل کیفری)

بیشتر بخوانید (وکیل مهاجرت)

سلام ممنون بابت وقتی که گذاشتید من مهدی مشهدی هستم خوش حال میشم نظرتون درباره این محتوا بیان کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *