مجازات تخریب اموال و مصادیق آن

تخریب چگونه شکل میگیرد و مجازات تخریب اموال در قانون چیست؟ برای تحقق تخریب باید خسارتی به خود مال وارد شود مثلا اگر الف به موتور سیکلت متعلق به ب قفل بزند عمل وی تخریب نیست زیرا به موتور خسارتی وارد نشده است هرچند که شخص ب برای شکستن قفل مجبور است هزینه صرف کرده ودر نتیجه ضرر خواهد دید. در این نوع پرونده‌ها قبل از هرکاری با یک وکیل دعاوی ملکی مشورت نمائید تا از ضرر بیشتر جلوگیری نمائید. کیا وکیل همراه شماست تا نتیجه موردنظر را در پرونده‌های ملکی بگیرید.

مجازات تخریب اموال

مصادیق تخریب و مجازات تخریب اموال

تخریب فقط نسبت به مال ملموس صورت می‌گیرد بنابراین از بین بردن مشروبات الکلی و همچنین صدمه زدن به حق اختراع یا اسرار تجاری شخص دیگری باعث تحقق تخریب نیست. در مجازات تخریب اموال تعلق مال به غیر شرط است.

مثلا اگر شخصی خانه خود را به دیگری اجاره دهد وخانه را از بین ببرد مرتکب تخریب نشده است هر چند که دیگری بر آن حقی داردضمنا استفاده غیر مجاز از مال دیگری بدون این که مال از بین برود تخریب نیست. طبق ر.و.ر‌.ه.ع.د. عالی کشور سال۱۳۵۱ اگر مالی مشاع باشد و یکی از شرکا به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز به تخریب مال اقدام کند جرم تخریب محقق شده است.

هرکسی که عمارت یا کارخانه یا کشتی یا هواپیما یا محل مسکونی یا جنگل یا خرمن یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به 2 تا 5سال حبس محکوم می‌شود. هرکس سایر اشیای منقول دیگری مثلا خودرو دیگری را آتش بزند به 6ماه تا3سال حبس (مجازات تخریب) محکوم می‌شود. اگر آتش زدن اشیای منقول دیگر مانند ماشین با مواد منفجره باشد (تشدید می‌شود) به حبس از 2تا 5سال محکوم می‌شود.

ضمنا هر کس اشیای منقول یا غیر منقول دیگری را کلا یا بعضا تلف کند یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا 3 سال می‌شود اگر با مواد منفجره باشد (مجازات تخریب اموال تشدید می‌شود) به 2تا 5سال محکوم می‌شود.

قانونگذار مجازات از کار انداختن وسایل دیگری را نیز مانند مجازات تخریب اموال تعیین کرده است ضمنا تخریب اموال جرم قابل گذشت است اما اگر با مواد منفجره باشد یا در مورد اسناد و دفاتر دولتی مطلقا غیر قابل گذشت است. و مجازت از بین بردن اسناد دولتی بیشتر از مواد منفجره است چه با مواد منفجره چه به صورت عادی 2 تا 10 سال حبس می‌باشد.

توجه شود در تمام موارد زمانی تخریب محقق می‌شود که تخریب عمدی باشد واگر غیر عمدی باشد به مجازات تخریب اموال محکوم نمی‌شود.

سلام ممنون بابت وقتی که گذاشتید من مهدی مشهدی هستم خوش حال میشم نظرتون درباره این محتوا بیان کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *