خیانت در امانت چه مجازاتی دارد؟ چه مصادیقی از آن در قانون برای آن درنظر گرفته شده است؟ شرط تحقق این جرم چیست؟ همگی سوالاتی هستند که در ادامه به آنها پاسخ داده می‌شوند. گروه کیاوکیل وکیل آنلاین و قانونی شما در پرونده‌های حقوقی و کیفری است.

مجازات خیانت در امانت و مصادیق آن

هرگاه اموالی یا نوشته های از قبیل چک، سفته و مانند این ها به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد. وشخصی که آن اشیا نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین‌ یا متصرفین آنها استعمال، تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از 6ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

اگر موجری چک تضمینی که از مستاجر گرفته را پیش از موعد به اجرا بگذارد خیانت در امانت محقق است همچنین سپرده شدن در قالب هر عقدی می‌تواند باشد مثل عاریه و وکالت و…را نیز در بر می‌گیرد البته توجه شود قرض را نمی‌توان خیانت در امانت دانست. همچنین وام نیز این گونه است. بنابراین اگر وام گیرنده مال گرفته شده را در جای دیگری غیر از جایی که تعهد به خرج کردن آنرا داده خرج کند یا این که پس از دادن مالی که وام گرفته امتناع کند مرتکب جرم نشده است.

در خیانت در امانت باید مال سپرده شده باشد لذا اگر کسی مالی را پیدا کند و آنرا تصاحب یا تلف کند خیانتی در امانت نیست چون به شخص سپرده نشده است. همچنین اگر شوهر جهیزیه متعلق به زن را به وی مسترد نکند چون جهیزیه به شوهر سپرده نشده است خیانت در امانت نیست. برای تحقق خیانت در امانت سپرده شدن باید توسط کسی باشد که قانونا چنین حقی دارد. لذا اگر الف مال شخص دیگر یا مال مسروقه را به ب امانت دهد و ب آنرا تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کند چون تصرف الف در مال قانونی نبوده خیانت در امانت نیست.

هرچند که در مورد سرقت ب از مسروقه بودن مال آگاه باشد باز هم خیانتی در امانت نیست (اما به مجازات مداخله در اموال مسروقه 6ماه تا 3سال حبس وتا 74ضربه شلاق) محکوم می‌شود. سپردن عین اموال شرط نیست مثلا اگر الف کلید انبار خود را که وسایلی در آن است به ب بدهد وب آن وسایل را تصاحب،تلف،مفقود یا استعمال کند خیانت در امانت محقق است‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *