رابطه نامشروع با دختر باکره

رابطه نامشروع به خودی خود در دین اسلام حرام شمرده شده است. در رابطه با رابطه نامشروع با دختر باکره نیز به دلیل آسیب‌زایی بیشتر  عرف جامعه علاوه بر حرام، جرم قانونی نیز به شمار می‌آید. به دلیل نفس عمل رابطه نامشروع و آسیب رسانی به جامعه و بنیان خانواده، اسلام حساسیت بالایی روی این موضوع دارد. مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره ( که بعضا به صورت زنا با دختر باکره می باشد) از حد و زندان تا اعدام را شامل می شود.
جرم و مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره اگر به صورت حدی باشد و در زمره زنا قرار داده شود؛ بدین صورت است که مجازات برای دختر شلاق بوده اما مجازات پسر با توجه به حالت های مختلف رابطه و شرایط دختر می‌تواند شلاق یا سنگین تر باشد.
رابطه نامشروع به طور کلی به هرگونه رابطه میان زن و مرد (نه صرفا جنسی یا فیزیکی) در خارج از چهارچوب ازدواج و قوانین شرع اطلاق می شود. این روابط علاوه بر مجازات قانونی و دینی، باتوجه به عرق جامعه آسیب‌های جدی عاطفی نیز برای هردو طرف به همراه دارد. به همین دلیل دین مبین اسلام حساسیت بالایی روی این موضوع داشته و همواره مردم را از رابطه‌های جنسی خارج از شرع بر حذر داشته است. پس به دختران (مخصوصا باکره) توصیه می‌شود قبل از ازدواج رسمی یا نامزدی، از برقراری هرگونه رابطه جنسی در خارج از چارچوب قانونی و شرعی خودداری کنند. اگر دختر و پسری مسلمان به هم علاقه دارند بهتر است که از طریق خانواده و به صورت شرعی و قانونی اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید – (وکیل جرایم رایانه ای)

مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره در قانون

دربالا رابطه نامشروع (رابطه جنسی غیرشرعی) را برای شما بیان کردیم. به طورکلی هرگونه ارتباط و اعمال خلاف عرف، عفت و شرع اسلام میان دختر و پسر (زن و مرد) رابطه نامشروع با جنس مخالف به حساب می‌آید. عمل زنا نیز در دین اسلام به رابطه جنسی و عمل دخول با شخصی غیر از همسر قانونی و شرعی گفته می شود. درحالت کلی مجازات‌های قانونی رابطه نامشروع با دختر باکره یا غیرباکره به صورت زیر می‌باشد:

 1. مجازات دختر باکره در رابطه نامشروع (در عمل زنا) ۱۰۰ ضربه شلاق است. اما مجازات مرد برای رابطه نامشروع با دختر باکره دو حالت دارد. اگر مرد، همسر دائمی و بالغ دارد و با همسرش رابطه جنسی برقرار کرده و هر وقت هم که بخواهد این امکان فراهم باشد؛ زنای محصنه حساب می شود و به مجازات سنگسار محکوم می‌شود. اما اگر پسر مجرد باشد یا با همسر شرعی خود رابطه جنسی برقرار نکرده باشد؛ وی نیز به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می شود.
 2. در حالت کلی مجازات رابطه نامشروع برای دختر باکره و پسر (چه همسر داشته باشد چه نداشته باشد) در ارتکاب رابطه نامشروع که کمتر از زنا باشد، مانند معاشقه و هم آغوشی نیز، ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است.

 

نکته: به طور کلی جهت پیگیری جرم رابطه نامشروع با دختر باکره، وجود شاکی خصوصی لازم نیست. دادگاه و مراجع قضایی ذیصلاح خود می توانند مدارک و شواهد موجود را بررسی نموده و طبق آنها صحت وقوع جرم را بررسی و اقدام به صدور جکم نمایند. زیرا جرم رابطه نامشروع با دختر باکره از جرائم غیر قابل گذشت در قانون کشور و شرع می باشد که جرم اجتماعی محسوب می‌شود و نیازمند شکایت فرد و پیگیری شخصی نیست.

تجاوز به دختر باکره و مجازات اعدام

در تکمیل نکته بالا، باید توجه داشته باشید بهتر است اگر دختر باکره در رابطه نامشروع با یک پسر، بکارت و دوشیزگی خود را از دست بدهد باید سریعا به پزشکی قانونی مراجعه نماید. زیرا ابتداً باید با انجام معاینات لازم، شخص مرتکب آن عمل مشخص شود. زیرا اگر مدت زمان نسبتا طولانی از زمان وقوع بگذرد دیگر امکان شناسایی قطعی و موثق مرتکب آن عمل توسط پزشکی قانونی وجود نخواهد داشت. بهتر است درچنین مواردی از مشاوره یک وکیل روابط نامشروع استفاده کنید تا پرونده حقوقی خود را سریعتر و بهتر به نتیجه برسانید.

شرایط باکرگی و تعریف دختر باکره

قبل از پرداختن به ادامه بحث رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن، بهتر است تعریفی از باکرگی ارائه دهیم تا مرزبندی در ذهن داشته باشیم.. پس بهتر است بدانیم از دیدگاه‌های مختلف دختر باکره به چه کسی گفته می‌شود؟ در زیر از دیدگاه های مختلف شامل: پزشکی، فقی و حقوقی باکرگی را تعریف می کنیم.

 • باکره از لحاظ پزشکی: باکره به کسی می‌گویند که پرده بکارتش سالم باشد. بنابراین حتی اگر پرده او به یک علت طبیعی و بدون دخول آلت، مانند وارد شدن یک شی در واژن به صورت تصادفی،‌ پاره شود، آن شخص دیگر باکره نخواهد بود.
 • باکره از لحاظ فقهی: باکره به کسی می‌گویند که پرده بکارت او سالم باشد. با این توضیح که وقتی اولین نزدیکی و دخول صورت گرفت دیگر دختر باکره محسوب نمی‌شود، ولو پرده بکارت وی از نظر علمی سالم بماند و هیچ آسیبی نبیند.
 • باکره از لحاظ حقوقی: باکره به کسی می‌گویند که سابقه ازدواج ثبت شده نداشته باشد. بنابراین به محض این که اولین ازدواج وی ثبت شود، وی دیگر دوشیزه نخواهد بود، حتی اگر از نظر علمی و فقهی بکارت وی سالم باشد. همچنین حتی اگر پرده بکارت دختری سالم نباشد و در عین حال سابقه ازدواج برای وی ثبت نشده باشد،‌ از نظر قانونی باکره خواهد بود.

بیشتر بخوانید – (وکیل خانواده)

تعریف رابطه نا مشروع با دختر باکره در قانون

بر اساس حکم کلی ماده 221 قانون مجازات اسلامی رابطه نامشروع دختر باکره، شامل هم آغوشی، بوسیدن، نوازش، لمس کردن، معاشقه و وارد نمودن به اندازه محل ختنه آلت جنسی مرد به آلت جنسی دختر باکره است. فرقی ندارد که این رابطه از سمت پشت و یا از سمت جلو دختر شکل گرفته باشد. اما اگر دختر باکره در مراجع قانونی و دادسرا، درخواست جبران خسارت پاره شدن پرده بکارت خود را (ارزش البکاره) داشته باشد، لازم است که این رابطه نامشروع حتما از سمت جلو (آلت تناسلی دختر) صورت گرفته باشد تا پرونده وی مورد پیگیری قانونی و حقوقی قرار بگیرد.

نکته: علاوه بر رابطه جنسی از سمت جلو و آسیب به پرده بکارت، رابطه جنسی از پشت نیز می تواند از سمت دختر مورد پیگیری قرار گرفته و درخواست جبران خسارت داده شود.

رابطه نامشروع با دختر باکره و زنا

مجازات قانونی برای رابطه نامشروع با دختر باکره و زنا با دختر باکره

برای مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره، ماده ۶۳۷ در قانون مجازات اسلامی به صورت زیر می‌باشد:
“هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه ‌کننده تعزیر می‌شود.”
چنان‌چه بین زن و مردی که صیغه ازدواج یا عقد موقت بین آن ها نباشد و عمل دخول صورت گیرد، آن مرد مطابق با قانون مجازات اسلامی به حکم زنا با دختر باکره قطعاً اعدام می‌شود. اگر انجام رابطه و عمل دخول با رضایت و خواست دختری باشد که به سن بلوغ رسیده است، دختر نیز به اعدام محکوم می‌شود. اما اگر عمل زنا به صورت قانونی و پزشکی اثبات نگردد، دو طرف صرفا مرتکب رابطه نامشروع شده‌اند و به مجازات شلاق که در بالا ذکر شد محکوم می شوند.
مجازات زنا با دختر باکره، از طریق اغفال، ربایش، فریب دادن دختر نابالغ، تهدید یا ترساندن زن و اجبار وی به ارتکاب زنا، در حکم زنای به عنف بوده و موجب صدور حکم اعدام برای زانی می‌باشد. زنا کردن با زنی که در حال بیهوشی، مستی یا خواب با زنی که راضی به داشتن رابطه نامشروع نباشد نیز در حکم زنای به عنف قرار دارد.
درمورد ازبین رفتن بکارت در رابطه زنا نیز باید در نظر داشت که درصورتیکه انجام عمل زنا بدون رضایت زن باشد و به صورت تجاوز صورت گیرد به او مهرالمثل و درصورت رضایت ارش البکاره (جبران خسارت از بین رفتن پرده بکارت) تعلق می‌گیرد.

بیشتر بخوانید (وکیل طلاق توافقی)

انواع ایجاد رابطه نامشروع با دختر باکره

مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره که قانون جمهوری اسلامی ایران به طور کلی درنظر گرفته است را در بالا اشاره کردیم. بعضا این سوال پیش می‌آید که رابطه نامشروع شاید در شرایط خاصی اتفاق افتاده و قانون در مورد آن شرایط متفاوت باشد. در زیر به چهار حالت اصلی ایجاد رابطه نامشروع با دختر باکره اشاره می کنیم.

مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره با اغفال وی

اگر شخص مذکری از طریق اغفال، ربودن، فریب دختر نابالغ و باکره، تهدید و ترساندن دختر و اجبار او اقدام به انجام رابطه نامشروع نماید؛ این عمل پسر یا مرد به عنوان تجاوز به عنف تلقی شده و حکم قانونی آن برای مرد اعدام می باشد.

مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره مست یا بیهوش

اگر مردی نسبت به بر قراری رابطه زنا با دختر باکره ای که در حالت مستی، غیرهشیاری و یا بیهوشی به سر می برد و برای انجام این رابطه رضایت ندارد، اقدام کند؛ عمل وی توسط قانون مجازات اسلامی به عنوان تجاوز به عنف تلقی شده و حکم آن برای شخص زناکار اعدام می باشد.

مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره راضی به برقراری رابطه

اگر مردی به بر قراری رابطه نا مشروع با دختر باکره ای که برای بر قراری این رابطه رضایت قلبی دارد، روی بیاورد، مجازات قانونی برای هر یک از طرفین رابطه 100 ضربه شلاق خواهد بود. اگر مرد و دختر باکره مرتکب زنا به کمتر از 4 بار به زنا اعتراف کنند، مجازات هر کدام از آن ها 31 تا 47 ضربه شلاق خواهد بود.

مجازات رابطه نامشروع منجر به از بین رفتن بکارت

در ارباط با رابطه نامشروع منجر به از بین رفتن بکارت دختر باکره ای که نسبت به برقراری رابطه رضایت قلبی داشته نداشته است، مرد موظف به پرداخت مهر المثل به زن می باشد. اما در صورتی که اثبات شود دختر نیز نسبت به بر قراری رابطه راضی بوده و این کار با زور یا اغفال صورت نگرفته است؛ نیازی به پرداخت مهر المثل نبوده و تنها با پرداخت ارش البکاره را پرداخت نماید.

رابطه زنا با دختر باکره و مجازات

در دنیای امروزه، مسائل روابط و عشق بسیار پیچیده‌تر از گذشته به نظر می‌آیند. گاهی اوقات، افراد به دنبال روابطی نامشروع هستند که ممکن است شامل روابط با دختران باکره باشد. این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد و راهنمایی‌هایی برای مدیریت و تفهیم بهتر چنین روابطی ارائه می‌دهد.

بیشتر بخوانید – (وکیل ملکی)

تعریف رابطه نامشروع

روابط عاطفی بدون ازدواج

روابط نامشروع معمولاً به روابطی اشاره دارند که در آنها افراد عاشق یا علاقمند به یکدیگر هستند، اما به تازگی ازدواج نکرده‌اند.

دختران باکره

دختران باکره افرادی هستند که تاکنون روابط جنسی نداشته‌اند و از این نظر تجربه‌ی جنسی ندارند.

دلایل و انگیزه‌ها

 عشق و علاقه

بسیاری از افراد به دلایل عاطفی و عشقی به دنبال روابط نامشروع هستند. آنها ممکن است احساس کنند که با شخصی خاصی ارتباط عمیقی دارند.

 جذابیت جسمانی

برخی از افراد به دلیل جذابیت جسمانی دختران باکره به دنبال روابط نامشروع می‌گردند.

مسائل اخلاقی و قانونی

مشکلات قانونی

روابط نامشروع در بسیاری از موارد با قوانین مخالفت دارند و ممکن است پیامدهای قانونی داشته باشند.

اختلافات اخلاقی

مسائل اخلاقی نیز در روابط نامشروع مطرح می‌شوند و می‌توانند به افراد مشکلات روانی ایجاد کنند.

راهنمایی برای مدیریت روابط نامشروع

 افتخار و احترام

افراد در روابط نامشروع باید احترام و افتخار خود را نسبت به یکدیگر حفظ کنند.

 افشای شفاف ارتباط

بهتر است افراد در ابتدا مرزها و قوانین روابط را مشخص کنند و با یکدیگر به شفافیت ارتباط داشته باشند.

پایان

در پایان، روابط نامشروع با دختران باکره ممکن است یک تجربه پیچیده باشد. این مهم است که افراد به مسائل اخلاقی و قانونی توجه کنند و به شفافیت و احترام در ارتباطات خود اهمیت دهند.

بیشتر بخوانید – (وکیل مهریه)

سوالات متداول حول موضوع

مجازات اغفال دختران برای ازدواج و سو استفاده از دختران چیست؟

اغفال در معنای حقوقی آن به معنای فریب، گول زدن می باشد. بر اساس قانون مدنی و مجازات اسلامی اغفال دختران به هرقصدی جرم بوده و دارای مجازات می باشد. بر اساس قانون مجازات اصلی تعیین شده برای اغفال دختران با استفاده از وعده‌هایی همچون ازدواج و سوءاستفاده مالی، یک تا هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که از دختر اخذ شده، تعیین شده است. همچنین مجازات تبعی و تکمیلی برای شخص اغفال کننده برای این نوع از اغفال دختران، محرومیت از استخدام در دستگاه‌های دولتی و تعداد دیگری از محرومیت‌های اجتماعی خواهد بود که بر اساس تشخیص قاضی در خصوص پرونده صادر خواهد شد.

اگر رابطه نامشروع به صورت تجاوز به دختر باکره باشد حکمش چیست؟

درصورتی که تجاوز اثبات شود جرمی برای دختر نیست و خود دختر در این پرونده شاکی و مورد ظلم می باشد.

درصورتیکه مرد متاهل رابطه نامشروع با دختر باکره مجرد داشته باشد، آیا زن این مرد می تواند از دختر شکایت کند؟

درصورتیکه عقد موقت و صیغه نامه ای وجود نداشته باشد و رابطه نامشروع قابل اثبات باشد بله می تواند.

درصورتیکه در رابطه نامشروع با دختر باکره، مرد متاهل و صاحب فرزند باشد و دختر مجرد و راضی، حکم دادگاه چیست؟

مورد فوق زنا محسوب می شود و درصورت اثبات، مرد زناکار به اعدام و دختر به صد ضربه شلاق محکوم می شود.

اگر از رابطه جنسی با دختر باکره و دخول یک ماه بگذرد و دختر شکایت کند چه اتفاقی می افتد؟

به دلیل اینکه یک ماه از رابطه گذشته، اثبات دخول و پیدا کردن شخص مرتکب غیرممکن می باشد و حداکثر جرم رابطه نامشروع و شلاق حکم دادگاه خواهد بود.

اگر دختر و پسر با رضایت کامل بایکدیگر رابطه جنسی برقرار کنند و قصد ازدواج داشته باشند (در جریان بودن خانواده‌ها)، درصورت دستگیری حکم دادگاه چیست؟

به دلیل اجتماعی و قانونی بودن این جرم، همانطور که گفته شد رضایت طرفین و نداشتن شاکی دلیل بر مبرا شدن نیست و هردو نفر به مجازات شلاق حکم داده می شوند.

 

7 دیدگاه برای “مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره چیست

 1. احمدی جان گفته:

  اگر دختر بامرد زندار با رضایت کامل بایکدیگر رابطه جنسی بدون دخول برقرار کنند و قصد ازدواج داشته باشند (در جریان بودن خانواده‌ها)، درصورت دستگیری حکم دادگاه چیست؟

 2. ناشناس گفته:

  سلام خسته نباشید‌ یکی از دوستان من توی خونه مجردی زندگی می‌کنه. نصف شب سه پسر بزور وارد خونه ش میشن و سه نفری بهش تجاوز میکنن و ازش فیلم میگیرن. دوستم رفته پزشک قانونی، هم آثار تجاوز و هم دی ان ای منی متجاوز مشخصه تو پرونده ی پزشک قانونی. یه دوربین مدار بسته هم داخل حیاط هست و اگه متجاوزین پیدا بشن حکمشون چیه؟ این از خدا نترسا فیلمشو پخش کردن آبروشم بردن. ممکنه حکمشون اعدام باشه؟

   • محمد گفته:

    منظورتون رو نفهمیدم
    یعنی با سختی و شدت حکم رو صادر میکنن که موجب عذاب بیشتر تجاوز کاران باشه؟
    یا
    از ظاهر مسئله پیداس که مدارک کمی موجوده و بخاطر همین هم صدور حکم اعدام مشکل میشه؟
    منظورتون کدوم بود؟
    درضمن رای سنگین داره یعنی چی؟
    لطفا مصادیق تجاوز و تجاوز به عنف رو با ذکر مثال بفرمایید.
    ممنونم

    • گروه حقوقی کیاوکیل گفته:

     “از ظاهر مسئله پیداس که مدارک کمی موجوده و بخاطر همین هم صدور حکم اعدام مشکل میشه؟”
     بله دقیقا همینه. با توجه به مدارک حکم داده میشه.

     “درضمن رای سنگین داره یعنی چی؟”
     یعنی حبس های بلند مدت یا اعدام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *