هنگامی‌که زوجین به دلایل مختلفی توانایی ادامه دادن زندگی مشترک را نداشته باشند، تصمیم به جدایی و طلاق خواهند گرفت. گرفتن طلاق غیابی یکی از انواع طلاق است که در آن یکی از زوجین برای انجام این کار اقدام می‌کند. بر اساس ماده 133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و اگر مرد درخواست طلاق داشته باشد، در صورت عدم حضور زن رای صادر خواهد شد.

به‌عبارت‌دیگر هرگاه یکی از طرفین درخواست طلاق داشته باشد و طرف مقابل در دادگاه شرکت نکند، دادگاه با بررسی پرونده رای را صادر می‌کند که به این نوع طلاق، طلاق غیابی گفته می‌شود. حال ممکن است سوالاتی مانند نحوه گرفتن طلاق غیابی چگونه است؟ گرفتن مهریه در طلاق غیابی تکلیف چگونه است؟ ذهن شما را به خود مشغول کند. پیشنهاد می‌دهیم برای دانستن پاسخ سوالات خود، ادامه مطلب را از دست ندهید.

نحوه گرفتن طلاق غیابی سریع

در این قسمت سعی داریم ابتدا به بررسی بحث رای غیابی بپردازیم و درنهایت شما را با طلاق غیابی و نحوه گرفتن طلاق غیابی سریع آشنا کنیم. اگر برعلیه شخصی دادخواستی صادر شود و در زمان مطرح‌شده فرد به هر دلیلی در جلسات دادگاه شرکت نکند و با تشخیص قاضی محکوم شناخته ‌شود، رای غیابی صادر خواهد شد. بعد از صادر شدن رای غیابی فرد می‌تواند در مدت ذکرشده برای تقاضای تجدیدنظر به دادگاه مراجعه کند.

درواقع رای غیابی به مدت 20 روز بعد از گذشت ابلاغ در همان شعبه، واخواهی خواهد شد. طلاق هم از این قاعده پیروی می‌کند. اگر در هنگام رسیدگی به شخص خوانده ابلاغ نشده، لایحه نداده باشد و در دادگاه حاضر نشود، در صورت محکومیت وی، طلاق غیابی خواهد بود. ناگفته نماند که برای طلاق غیابی هریک از طرفین می‌توانند اقدام کنند که در ادامه به بررسی هر دو نوع آن خواهیم پرداخت.

با گرفتن طلاق غیابی و نحوه انجام آن بیشتر آشنا شوید

نحوه گرفتن طلاق غیابی از طرف زن

در موارد زیر طلاق غیابی از طرف زن صادر خواهد شد:

اگر زن به طرفیت همسر خود درخواست طلاق غیابی دهد و دلایل محکمه‌پسندی ارائه دهد، مرد در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد. همچنین اگر رای غیابی از طرف دادگاه صادر نشده باشد، طلاق غیابی خواهد بود. بهتر است در مورد طلاق غیابی اطلاعات کافی داشته باشید، سپس برای آن اقدام کنید.

لازم به ذکر است که اگر احضاریه برای مرد ابلاغ شود، بر اساس ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ ارسال ‌شده واقعی است. اگر احضاریه به کارمند، بستگان و… شخص ابلاغ شود، با توجه به ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ کاملا قانونی است. توجه داشته باشید که اگر نشانی ثبت‌شده درست باشد، اما کسی در آن محل حضور نداشته باشد، اخطاریه موردنظر الصاق شده و بر اساس ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی است.

نحوه گرفتن طلاق غیابی از طرف زن

نحوه گرفتن طلاق غیابی از طرف مرد

بر اساس ماده 1133 قانون مدنی: «حق طلاق در اختیار مرد است». به همین علت اگر مردی درخواست طلاق بدهد، در صورت عدم حضور زن در دادگاه و عدم دادن لایحه، رای طلاق غیابی صادر می‌شود. در حالت دیگر زن می‌تواند در مدت مقررشده وا خواهی کند. نکته مهمی که باید بدان توجه کنید این است که به درخواست مرد و از سوی دادگاه رای طلاق صادر می‌شود. همچنین باید حقوق مالی زن که در رای دادگاه لحاظ می‌شود را ثبت کند.

ایام زوجیت در طلاق غیابی به چه معناست؟

ایام زوجیت به معنای پرداخت اجرت‌المثل طلاق از طرف شوهر و مهریه است. به‌عبارت‌دیگر در صورت مطالبه زن برای حقوق مالی خود مانند نفقه مدت عده و نفقه‌های پرداخت ‌نشده، مرد باید بنا به مطالبه زن و اطلاعات مندرج در عقدنامه آنها را پرداخت کند. لازم به ذکر است که استفاده از شرط تنصیف، نفقه پرداخت ‌نشده و اجرت‌المثل، اگر توسط زن درخواست شود، در صورت وجود شرایط در رای دادگاه انعکاس پیدا می‌کند.

درواقع پس از صادر شدن حکم طلاق غیابی بنا به درخواست مرد اگر زن درخواست مطالبه مهریه را نداده باشد، می‌تواند به همان شعبه‌ای که درخواست طلاق داده، درخواست اعسار از مهریه را از طرف زوجه تقدیم کند. توجه داشته باشید که در صورت عدم حضور زوجه و با توجه به شهادتی که شهود زوج می‌دهند، مهریه قسط‌بندی خواهد شد. در ادامه بیشتر درباره نحوه گرفتن طلاق غیابی توضیح خواهیم داد.

درخواست طلاق توافقی از طرف زوج

مراحل طلاق غیابی از طرف مرد چیست

اگر زوج قصد دارد به‌صورت غیابی درخواست طلاق خود را بدهد باید مراحل زیر را طی کند:

  • در مرحله اول زوج باید با ذکر دلایل و مستندات درخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده تقدیم کند.
  • پس از بررسی درخواست زوج توسط دادگاه خانواده، هر دو طرف پرونده را به دادگاه دعوت می‌کنند و سپس آنها را به صلح و سازش و داوری ارجاع می‌دهند.
  • درصورتی‌که زوجه در هنگام رسیدگی در دادگاه حاضر نشود، قاضی در صورت احراز شرایط طلاق غیابی با توجه به نکاتی که در بالا ذکر کردیم، حکم را صادر می‌کند.
  • این حکم به مدت 20 روز بعد از ابلاغ رای قابل وا خواهی در همان دادگاه صدور حکم است. توجه داشته باشید که برای طلاق به مدت 20 روز در دیوان عالی کشور مهلت دادخواهی در نظر گرفته می‌شود.
  • بعد از گذشت مدت ذکرشده، 20 روز زمان برای تجدیدنظر دادخواهی در دادگاه تجدیدنظر در نظر می‌گیرند. بعد از گذشت این مدت و درصورتی‌که زوجه درخواست وا خواهی نداشته باشد، رای طلاق قابل‌اجرا و قطعی خواهد بود.

نحوه گرفتن مهریه در طلاق غیابی

با توجه به اینکه طلاق غیابی از طرف زوج و زوجه امکان‌پذیر است، در نظر داشته باشید که مراحل و قوانین درخواست هریک از آنها با یکدیگر تفاوت دارد. لازم به ذکر است که در طلاق غیابی از طرف زوج، اگر زوجه در دادگاه حاضر نشود و همچنین در زندگی مشترک خود حضور نداشته باشد، در این مورد با توجه به درخواست مرد رای دادگاه برای طلاق غیابی صادر می‌شود.

پرداخت مهریه در طلاق غیابی

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که برای زوج طلاق حضوری با غیابی هیچ تفاوتی ندارد. به‌عبارت‌دیگر درهرصورت زوج باید تمام حقوق زوجه ازجمله گرفتن مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و… را پرداخت کند. به‌طورکلی طلاق غیابی از طرف زوج به طلاقی می‌گویند که زوجه یا وکیل وی در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشند و حتی لایحه هم به دادگاه ارائه ندهند، حکم طلاق غیابی برعلیه وی صادر خواهد شد.

طلاق غیابی برای زن ناشزه چگونه است؟

حال که اطلاعاتی درباره نحوه گرفتن طلاق غیابی به دست آوردیم، لازم است که شرایط مختلف را نیز بررسی کنیم. در حقوق و فقه به زنی که وظایف شرعی و حقوق خود را نسبت به شوهر خود انجام ندهد، ناشزه می‌گویند. نشوز به ترک منزل شوهر بدون اذن و موافقت وی گفته می‌شود. در این حالت به دلیل عدم سکونت زن در منزل شوهر، نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد. لازم به ذکر است که در این صورت زوج می‌تواند برای طلاق غیابی اقدام کند؛ اما باید مهریه زوجه را پرداخت کند.

به‌طورکلی طلاق غیابی یکی از انواع طلاق است که یکی از زوجین برای طلاق اقدام می‌کند و دادگاه پس از بررسی دلایل حکم عدم سازش و طلاق غیابی را صادر می‌کند. پس از صدور حکم شخص می‌تواند به همراه حکم صادرشده برای اجرای صیغه طلاق به دفترخانه مراجعه کند. توجه داشته باشید که در صورت ناشزه شناخته شدن زن و عدم تمکین همسر خود، نفقه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد.

بررسی ادله شخص برای طلاق غیابی و صدور حکم

همچنین پس از صدور حکم عدم تمکین مجدد زن و الزام به تمکین، حکم نشوز زوج صادر می‌شود که با این حکم مرد اجازه طلاق غیابی و همچنین ازدواج مجدد را دارد. لازم به ذکر است که با نشوز زن همچنان مرد موظف است که قبل از اجرای صیغه طلاق تمامی حقوق زوج را پرداخت کند. بعد از گذشت مدت وا خواهی و با توجه به رجعی بودن طلاق غیابی، در صورت بازگشت مجدد زوج در دوران عده می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.

نکته مهمی که باید بدان توجه داشته باشید این است که بعد از اتمام مدت عده اگر زوجه مجددا ازدواج کند، امکان باطل‌ کردن طلاق وجود نخواهد داشت.

بررسی وضعیت حضانت فرزندان در طلاق غیابی

بر اساس قانون حضانت پسر و دختر تا زمان اتمام سن 7 سالگی با مادر است و سپس حضانت دختر از سن 7 تا 9 سالگی با پدر و حضانت پسر پس از گذشت 7 سالگی تا 15 سالگی با پدر خواهد بود. در طلاق غیابی از طرف زوجه، اگر زوج مکان مشخصی نداشته باشد، درصورتی‌که مدت‌زمان حضانت مادر (پایان 7 سالگی کودک) تمام شود، دادگاه حضانت فرزند در طلاق غیابی را به مادر می‌دهد.

توجه داشته باشید که اگر زوج در هر زمانی بازگردد و فرزند در سن حضانت پدر باشد، می‌تواند از طریق مراجع قضایی این موضوع را پیگیری کند. لازم به ذکر است که با توجه به قانون، نفقه فرزندان در طلاق غیابی بر عهده پدر است.

حضانت فرزندان در طلاق غیابی چگونه است؟

سخن پایانی

در این مطلب سعی کردیم شما را با نحوه گرفتن طلاق غیابی و نکات مهم آن آشنا کنیم. همانگونه که ذکر شد، اگر هرکدام از زوجین در طول زندگی مشترک به هر دلیلی تصمیم به جدایی بگیرند، با ارائه دلیل و مدرک به دادگاه می‌توانند بدون حضور همسر خود برای طلاق غیابی اقدام کنند.

توجه داشته باشید که هر یک از زوجین می‌توانند برای این نوع طلاق اقدام کنند؛ اما شرایط آنها با یکدیگر تفاوت خواهد داشت. همچنین زوج در هر صورتی حتی ناشزه شدن زن موظف به پرداخت مهریه خواهد بود؛ اما به علت عدم تمکین زوج، نفقه‌ای به زن تعلق نخواهد گرفت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *