مجازات حمل هروئین

مجازات حمل هروئین، مرفین و کوکائین یا واردکردن آن به کشور طبق ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح زیر است:

 • مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به مقدار ۱ تا ۵ میلی‌گرم
 • مجازات این جرم به شرح زیر خواهد بود:
 • مجازات شلاق: حدود ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: بین ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال

مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به مقدار ۵ میلی‌گرم تا ۱ گرم

قاضی با درنظرگرفتن اثراتی که مواد مخدر صنعتی بر افراد و جامعه دارد، مجازات ذکر شده در زیر را برای متهم در نظر می‌گیرد:

 • مجازات شلاق: حدود ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: بین ۲ تا ۶ میلیون ریال

 مجازات جرم حمل مواد مخدر صنعتی به مقدار ۴ تا ۱۵ گرم

مجازات حمل این مقدار از مواد مخدر به شرح زیر است:

 • مجازات شلاق: حدود ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال
 • مجازات حبس: بین ۵ تا ۱۰ سال

مجازات حمل مواد مخدر صنعتی به مقدار ۱۵ تا ۳۰ گرم

اگر مجرمی، به این جرم مرتکب شود به شرح زیر مجازات خواهد شد:

 • مجازات شلاق: حدود ۷۴ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال
 • مجازات حبس: بین ۱۰ تا ۱۵ سال

مجازات نگهداری و حمل مواد مخدر صنعتی به مقدار بیشتر از ۳۰ گرم

مجازات جرم حمل مواد مخدر صنعتی تا ۳۰ گرم و همچنین تولید و نگهداری آن مصادره اموال و اعدام بی‌قیدوشرط است.

مجازات مصرف مواد مخدر صنعتی هروئین

در صورت دستگیر شدن مصرف‌کننده این نوع ماده مخدر، فرد معتاد به جزای نقدی ۱ تا ۵ میلیون ریال و ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. همچنین در صورت عبرت نشدن و مصرف دوباره، در هر بار دستگیری به ۷۴ ضربه شلاق دیگر علاوه بر جزای نقدی محکوم خواهد شد.

وکیل مواد مخدر آشنایی بیشتر با جرم حمل مواد مخدر

مجازات حمل یا قاچاق کردن مواد مخدر صنعتی حشیش

بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات این نوع از جرم به تفکیک زیر است:

مجازات حمل حشیش به مقدار ۵۰ گرم

مجازات این جرم بدین‌گونه است:

 • مجازات شلاق: حدود ۵۰ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: ۴ میلیون ریال

مجازات حمل حشیش به مقدار ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم

طبق ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات حمل این مقدار از حشیش به شرح زیر است:

 • مجازات شلاق: حدود ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: بین ۴ تا ۵۰ میلیون ریال
 • مجازات حبس: ۵ سال حبس

مجازات حمل حشیش به مقدار ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم

مجازات حمل حشیش تا ۵ کیلوگرم همانند مجازات حمل ۵۰۰ گرم حشیش به شرح زیر است:

 • مجازات شلاق: حدود ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • مجازات نقدی: ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال
 • مجازات حبس: ۳ تا ۱۵ سال حبس

مجازات حمل حشیش به مقدار بیشتر از ۵ کیلوگرم

مجازات این جرم، مصادره اموال ناشی از خریدوفروش حشیش و اعدام است.

لازم به ذکر است اموال متعارف برای تأمین هزینه

زندگی خانواده مجرم مصادره نمی‌شود.

مجازات برای استعمال مواد مخدر صنعتی حشیش

در اولین استعمال، فرد به جزای نقدی بین ۱ تا ۵ میلیون ریال و حدود ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. در صورت تکرار استعمال، علاوه بر جزای نقدی هر بار ۳۰ ضربه شلاق به مجازات آن اضافه خواهد شد.

در اولین استعمال، فرد به جزای نقدی بین ۱ تا ۵ میلیون ریال و حدود ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. در صورت تکرار استعمال، علاوه بر جزای نقدی هر بار ۳۰ ضربه شلاق به مجازات آن اضافه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *