حقوق خانواده ایران درباره مهریه چه می گوید؟

حقوق خانواده ایران درباره مهریه قوانین و مقررات خاصی را وضع کرده است که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مهریه چیست؟

مهریه مبلغی است که مرد به هنگام ازدواج به زن می‌دهد. این مبلغ می‌تواند به صورت نقدی، جنسی یا ترکیبی از هر دو باشد. مهریه در ایران یک حق مالی برای زن است و زن می‌تواند در صورت عدم پرداخت مهریه توسط شوهر، به دادگاه شکایت کند.

برای مشاوره با وکیل مهریه کلیک کنید 

انواع مهریه

مهریه بر دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

 • مهریه عندالمطالبه: زن می‌تواند در هر زمان که بخواهد مهریه خود را مطالبه کند.

 • مهریه عندالاستطاعه: زن فقط زمانی می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند که شوهر توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

میزان مهریه

میزان مهریه توافقی است و بین زوجین تعیین می‌شود. با این حال، در برخی از موارد، مانند زمانی که مهریه بیش از حد بالا باشد، دادگاه می‌تواند آن را کاهش دهد.

زمان پرداخت مهریه

مهریه باید پس از عقد نکاح به زن پرداخت شود. با این حال، زوجین می‌توانند در مورد زمان پرداخت مهریه به توافق دیگری برسند.

ضمانت اجرای مهریه

اگر شوهر از پرداخت مهریه امتناع کند، زن می‌تواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه شوهر را ملزم به پرداخت مهریه می‌کند. در برخی از موارد، مانند زمانی که شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را به زندان محکوم کند.

حقوق خانواده ایران درباره مهریه

حقوق زن در مورد مهریه

زن در مورد مهریه حقوق خاصی دارد، از جمله:

 • زن مالک مهریه است و می‌تواند در آن تصرف کند.

 • زن می‌تواند در هر زمان که بخواهد مهریه خود را مطالبه کند.

 • زن می‌تواند در صورت عدم پرداخت مهریه توسط شوهر، به دادگاه شکایت کند.

 • زن می‌تواند در صورت فوت شوهر، مهریه خود را از ماترک او طلب کند.

وظایف شوهر در مورد مهریه

شوهر وظایف خاصی در مورد مهریه دارد، از جمله:

 • شوهر موظف است مهریه زن را پرداخت کند.

 • شوهر باید در صورت مطالبه زن، مهریه او را پرداخت کند.

 • شوهر باید در صورت توانایی مالی، مهریه زن را پرداخت کند.

شرایط ساقط شدن مهریه

در برخی از موارد، مهریه ساقط می‌شود، از جمله:

 • اگر زن قبل از نزدیکی فوت کند، مهریه به او تعلق نمی‌گیرد.

 • اگر زن قبل از نزدیکی فسخ نکاح کند، مهریه به او تعلق نمی‌گیرد.

 • اگر زن قبل از نزدیکی طلاق بگیرد، مهریه به او تعلق نمی‌گیرد.

 • اگر زن رضایت دهد که مهریه او پرداخت نشود، مهریه ساقط می‌شود.

جدول قوانین مرتبط به مهریه و خانواده در ایران

ماده عنوان
1078 مهریه عبارت است از مالی که مرد در مقابل ایفاء حقوق زن به او می‌دهد.
1079 مهریه باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها می‌شود، معلوم باشد.
1080 تعیین مهریه منوط به تراضی طرفین است و هر مقدار که باشد صحیح است.
1081 مهریه ممکن است عین معین باشد یا دین.
1082 اگر مهریه عین معین باشد، باید تسلیم زن شود و اگر دین باشد، باید به او پرداخت شود.
1083 اگر مهریه عین معین نباشد، ولی مقدار آن معلوم باشد، مثل اینکه مهریه یک سکه طلا باشد، باید عین آن یا مثل یا قیمت آن به زن داده شود.
1084 اگر مهریه عین معین باشد، ولی مقدار آن معین نباشد، مثل اینکه مهریه یک جلد کلام الله مجید باشد، باید مثل یا قیمت آن به زن داده شود.
1085 اگر مهریه عبارت از اشتغال به امری باشد، باید آن امر به زن انجام شود.
1086 اگر مهریه عبارت از مصالحه بر امری باشد، باید آن امر به زن واگذار شود.
1087 اگر مهریه عبارت از ابراء ذمه باشد، زن از حق خود نسبت به مهریه ساقط می‌شود.
1088 اگر مهریه بعد از عقد نکاح به علتی فسخ شود، زن مستحق دریافت مهریه نخواهد بود.
1089 اگر مهریه قبل از عقد نکاح به علتی فسخ شود، زن مستحق دریافت مهریه خواهد بود.
1090 اگر مهریه قبل از عقد نکاح به علتی به زن داده شود، به عقد نکاح منضم می‌شود و زن مستحق دریافت آن خواهد بود.
1091 اگر مهریه بعد از عقد نکاح به علتی به زن داده شود، به عقد نکاح منضم نمی‌شود و زن مستحق دریافت آن نخواهد بود.
1092 اگر مهریه قبل از عقد نکاح به علتی به زن داده شود، ولی نکاح واقع نشود، زن مستحق دریافت مهریه نخواهد بود.
1093 اگر مهریه بعد از عقد نکاح به علتی به زن داده شود، ولی نکاح واقع نشود، زن مستحق دریافت مهریه خواهد بود.
1094 اگر مهریه عندالمطالبه باشد، زن می‌تواند هر وقت بخواهد مهریه خود را مطالبه کند.
1095 اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن می‌تواند زمانی مهریه خود را مطالبه کند که شوهر توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
1096 اگر مهریه عندالمطالبه باشد، زن می‌تواند مهریه خود را به صورت نقدی یا غیرنقدی مطالبه کند.
1097 اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن می‌تواند مهریه خود را به صورت نقدی مطالبه کند.
1098 اگر مهریه عندالمطالبه باشد، زن می‌تواند مهریه خود را به صورت قسطی مطالبه کند.
1099 اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن نمی‌تواند مهریه خود را به صورت قسطی مطالبه کند.
1100 اگر زن مهریه خود را مطالبه کند و شوهر از پرداخت آن امتناع کند، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادگاه شوهر را ملزم به پرداخت مهریه می‌کند.
1101 اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را به زندان محکوم کند.
1102 اگر مهریه بیش از حد سنگین باشد، دادگاه می‌تواند آن را کاهش دهد.
1103 اگر مهریه قبل از عقد نکاح به صورت عین معین به زن داده شود، زن مالک آن می‌شود و می‌تواند در آن تصرف کند.
1104 اگر مهریه قبل از عقد نکاح به صورت دین به زن داده شود، زن مالک آن نمی‌شود و فقط می‌تواند در صورت عدم پرداخت آن توسط شوهر، به دادگاه مراجعه کند.
1105 اگر مهریه بعد از عقد نکاح به صورت عین معین به زن داده شود، زن مالک آن میشود

نتیجه گیری

مهریه یک حق مالی برای زن است که توسط قانون حمایت می‌شود. زن می‌تواند در هر زمان که بخواهد مهریه خود را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت مهریه توسط شوهر، به دادگاه شکایت کند. زوجین باید در مورد مهریه به توافق برسند و شوهر باید در صورت توانایی مالی، مهریه زن را پرداخت کند.

سوالات متداول (FAQs)

1. آیا مرد می‌تواند از پرداخت مهریه امتناع کند؟

برخلاف تصور رایج، مرد نمی‌تواند از پرداخت مهریه امتناع کند. زن در هر زمان که بخواهد می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت مهریه توسط شوهر، به دادگاه شکایت کند.

2. آیا مهریه باید به صورت نقدی پرداخت شود؟

نه، مهریه می‌تواند به صورت نقدی، جنسی یا ترکیبی از هر دو باشد.

3. اگر مهریه بیش از حد بالا باشد، چه می‌شود؟

اگر مهریه بیش از حد بالا باشد، دادگاه می‌تواند آن را کاهش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *