طبق قانون موصب ۱۳۹۲ جرم هایی هستند که حبس یا مجازات زندان ندارد و تحت عنوان مجازات جایگزین حبس مطرح شده است. طبق ماده ۶۴ مجازات‌های جایگزین زندان عبارت از:

  • دوره مراقبت
  • خدمات عمومی رایگان
  • جزای نقدی
  • جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.

درصورت نیاز به وکیل مجرب دعاوی کیفری در تهران میتوانید با گروه کیا وکیل در تماس باشید تا علاوه بر گرفتن مشاوره حقوقی، پرونده کیفری خود را به نتیجه مطلوب برسانید.

که طبق قانون مصوب ۱۳۹۲ جهت جایگزین حبس باید گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحضه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن،آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعین و اجراء می شود. ولی رای وحدت رویه بعد از قانون سال ۱۳۹۲ شرایط گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف را لازم نمی داند. و عنوان کرده که مجازات جایگزین حبس الزامی است.

مجازات زندان و مجازات جایگزین حبس

انواع و شرایط مجازات زندان و مجازات جایگزین حبس

مجازات جایگزین مجازات زندان که در ماده ۶۵ به طور مطلق و در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی با توجه به شرایطی الزام است.که در ماده ۶۵ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است،به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند‌..و همچنین در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین زندان محکوم می گردند. مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

  1. بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری
  2. یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه. در این ۲ مورد یعنی ماده ۶۶و۶۵قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات جایگزین الزام می باشد. ولی مقنن در ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی اختیار دارد که مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.

همچنین در جرائم غیر عمدی نیز طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرایم غیرعمدی را به جای مجازات زندان به مجازات جایگزین محکوم می کند. مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است. در جرائم غیر عمدی چنانچه مجازات جرم حدکثر تا ۲ سال حبس باشد به الزام جایگزین حبس اعمال می شود و بیش تر از ۲ سال باشد اکثرا مجازات زندان دارد ولی اختیاری است.

نکته ای که در مجازات جایگزین حبس مهم است این می باشد که طبق ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی چنانچه در جرائم عمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال،دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حکم نماید.

سلام ممنون بابت وقتی که گذاشتید من مهدی مشهدی هستم خوش حال میشم نظرتون درباره این محتوا بیان کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *